Letošnja tema Mednarodnega dne je povezana z vseprisotno problematiko podnebnih sprememb, ki posredno in neposredno ogrožajo tudi kulturno dediščino. Hkrati pa predstavlja obnova in ponovna raba grajene dediščine pomemben mehanizem za zmanjševanje števila novih gradenj in pozidave dodatnih površin, kar prispeva k zmanjševanju ogljičnega odtisa. Naslov teme »Dediščina se spreminja – heritage changes« se zato nanaša na spreminjajočo se vlogo kulturne dediščine v sodobnem svetu, tudi v iskanju rešitev za blaženje podnebnih sprememb.

Na posvetu, ki ga je ICOMOS Slovenija pripravil v Ljubljani 12. 4. 2023, je bila posebej izpostavljena problematika sanacije po požaru na Krasu julija 2022, ki zaradi enostranskega pristopa ogroža široko prepoznane kvalitete kraške kulturne krajine. Predstavljen je bil tudi primer industrijske stavbe Klasirnice iz Velenja, katere predvidena rušitev predstavlja direktno nasprotje trajnostnih zavez, za katere se sicer kot država deklarativno zavzemamo.

Več v priloženem dopisu

(Skupno 57 obiskov, današnjih obiskov 1)