Kako postati član Združenja ICOMOS Slovenija

Strokovnjaki, ki so neposredno in posredno aktivno povezani z varovanjem in/ali upravljanjem nepremične kulturne dediščine, lahko postanejo člani Združenja za ohranjanje spomenikov in spomeniških območij ICOMOS Slovenija. Z včlanitvijo v združenje ICOMOS Slovenija član združenja postane tudi član Mednarodnega Sveta za spomenike in spomeniška območja ICOMOS..

Redni člani morajo biti strokovnjaki s področja konservatorstva, oz oziroma tistih ved, ki so integralni/sestavni del aktivnosti za ohranjanje dediščine, kot so npr. arheologija, arhitektura, dokumentalistika, etnologija, geodezija, geografija, gradbeništvo, informatika, umetnostna zgodovina, urbanizem, urejanje krajine, zgodovina ali druge stroke (kot npr. ekonomija), ki pripomorejo k ohranjanju kulturne dediščine.

Obetavni strokovnjaki so lahko polnoletne in poslovno sposobne osebe, ki so na začetku svoje strokovne poklicne ali raziskovalne poti in jih zanima delovanje na področju ohranjanja kulturne dediščine, niso pa se še na tem področju uveljavile. Kandidat za obetavnega strokovnjaka dokazuje izpolnjevanje teh pogojev:
a) z dokazilom o vpisu v študijski program magistrskih študijev s katerega od področij iz 2. odstavka tega člena
b) ali z diplomo, magisterijem ali akademskim nazivom na katerem od navedenih področij.

Osebe, ki želijo postati člani združenja, izpolnijo prošnjo za sprejem v združenje na ustreznem obrazcu, dodajo kratek življenjepis in predložijo dokazila o izpolnjevanju pogojev, zapisanih v 3., 4. ali 6. odstavku 7. člena Statuta Združenja ICOMOS Slovenija . O sprejemu novih članov odloča Zbor članov združenja v skladu s statutom na rednem letnem zboru društva.

Ugodnosti, ki jih imajo člani združenja ICOMOS/SI so naslednje:
– sodelovanje v mednarodni mreži strokovnjakov na področju konservatorstva (strokovna srečanja, profesionalne delavnice, znanstvena izmenjava, izobraževalni programi;
– možnost sodelovanja na generalni skupščini ICOMOS vsaka tri leta;
– možnost sodelovanja v nacionalnih in mednarodnih znanstvenih odborih in dejavnostih;
– brezplačna naročnina na ICOMOS novice;
– popusti na določene publikacije;
– prost vstop ali znižana vstopnina za številne svetovne spomenike in spomeniška območja ter muzeje po vsem svetu;
– prednostni dostop do storitev Mednarodnega sekretariata in UNESCO-ICOMOS Dokumentacijskega centra.

Delovanje vsakega individualnega člana ICOMOS mora biti vedno usklajeno z določili mednarodnega Etičnih načel ICOMOS, ki ga podpiše vsak član ob vključitvi v Združenje ICOMOS Slovenija.

Vrste članstva:
Individualno redno članstvo: letna članarina je 55 €, za upokojene člane 45 €, za člane, stare 30 let in mlajše pa 35 €.

Individualno članstvo obetavni strokovnjaki: ne plačujejo letne članarine združenju in do vključitne v redno članstvo ne pridobijo izkaznice mednarodne organizacije ICOMOS.

Častno članstvo.

Institucionalno članstvo (na podlagi posebne vloge), simpatizerji in sponzorji.

Prijavnica za sprejem v članstvo

Prijavnica za sprejem mladih obetavnih stokovnjakov /študentje in zaposleni na začetku strokovnega delovanja področju varovanja dediščine/

Vloge za članstvo pošljite skupaj z vsemi dokazili na: info@icomos.si

(Skupno 1.181 obiskov, današnjih obiskov 1)