Dediščina in skupnost: priložnosti in izzivi kulturnega turizma

Ljubljana, Slovenija, 19.–21. september 2024

Hibridni dogodek: Fakulteta za arhitekturo UL + Zoom

Predstavitev

Peti, jubilejni znanstveni simpozij ICOMOS Slovenija posvečamo vlogi lokalnih in predvsem dediščinskih skupnosti pri soočanju z izzivi, ki jih prinaša kulturnodediščinski turizem.
V letu, ko praznujemo 60. obletnico nastanka Beneške listine, ki je kot temeljni dokument začrtala tako razvoj organizacije ICOMOS kot varovanje nepremične kulturne dediščine praktično po vsem svetu, in ko smo na pragu 20. obletnice sprejema Farske konvencije, ki izpostavlja večplastnost pomena dediščine za družbo, s simpozijem odpiramo temo, ki se v številnih lokalnih okoljih kaže kot pomemben, velikokrat tudi pereč razvojni izziv. Preizpraševali se bomo, kaj kulturnodediščinski turizem kot razvojni potencial prinaša v lokalna okolja. Ob neustreznem upravljanju lahko namreč prispeva k degradaciji kulturne dediščine, zato je treba vedno znova soočati vprašanja družbenih, etičnih, kulturnih, okoljskih in ekonomskih pravic, povezanih s turizmom, ter jih obravnavati celostno. V skladu s cilji Mednarodne listine ICOMOS o kulturnodediščinskem turizmu (2022) je ključnega pomena, da varstvo kulturne dediščine in pravic skupnosti postavimo v središče politike in projektov v kulturnodediščinskem turizmu, spodbujamo sodelovanje deležnikov in participativno upravljanje na področju kulturne dediščine in turizma ter upravljanje obeh področij usmerjamo v podporo ciljem trajnostnega razvoja, s skrbjo za dediščino ter s pravičnim in vključujočim razvojem lokalnih skupnosti.

Na simpoziju bomo v treh tematskih sklopih skušali obravnavati čim več izzivov, s katerimi se soočamo pri uresničevanju trajnostne razvojne politike območij kulturne dediščine. V prvem sklopu bomo izpostavili vlogo varstva kulturne dediščine in pravic skupnosti kot temeljev za razvoj kulturnodediščinskega turizma. Ohranjena dediščina je namreč zanj pogoj, česar se v praksi vse premalokrat zavedamo. Dediščinske skupnosti pa so v lokalnih okoljih praviloma tiste, ki z vključujočim sodelovanjem povezujejo interese varstva in razvojne priložnosti.

V drugem sklopu bomo iskali odgovore na vprašanje, kaj so pasti turistifikacije in kako jih premagati, saj sta identifikacija in analiza izzivov, s katerimi se soočajo lokalne skupnosti in upravljavci, ključnega pomena. V tem sklopu bomo soočili različne interese vseh, ki v procesih varstva dediščine in na drugi strani njenega razvojnega upravljanja sodelujejo. Za učinkovito sodelovanje je namreč nujno identificirati sinergije in razlike, seveda pa tu vabimo tudi k predstavitvi primerov dobre prakse.

Tretji sklop, z naslovom Kulturnodediščinski turizem in vloga znamčenja dediščine, je namenjen pregledu vloge različnih znamčenj tako dediščine kot turističnih produktov. Tu želimo predstaviti prispevke o izkušnjah območij, vpisanih na UNESCOV seznam svetovne dediščine, o enotah z znakom evropske kulturne dediščine, evropskih kulturnih poteh in drugih območjih, saj so omenjeni vpisi ob priznanju pomena dediščine tudi neposredno zvezani s turističnimi potenciali lokacij, in te se velikokrat obravnavajo kot turistični produkti oziroma njihovi deli. Osredotočili se bomo na prednosti in izzive, ki jih znamčenje pomeni za trajnosten in vključujoč prihodnji razvoj lokalnih skupnosti.

Uvodna predavateljica
Uvodna predavateljica bo prof. dr. Celia Martínez Yáñez, članica mednarodnega odbora ICOMOS, podpredsednica Mednarodnega odbora za kulturni turizem organizacije ICOMOS ter koordinatorica najnovejše mednarodne listine ICOMOS o kulturnodediščinskem turizmu.

Znanstveni odbor
Dr. Sonja Ifko, vodja
Dr. Iana Bilynets
Dr. Jasna Fakin Bajec
Dr. Tanja Hohnec
Dr. Ljubica Knežević Cvelbar
Dr. Robert Peskar

Organizacijski odbor
Nataša Jurgec Gurnick, vodja
Damjana Pečnik
Marija Režek Kambič
Gaja Žgank

Teme simpozija
I. Varstvo kulturne dediščine in pravice skupnosti –Varstvo kulturne dediščine in pravice skupnosti – temelja razvoja kulturnodediščinskega turizma
II. Pasti turistifikacije – kako jih premagati?
III. Kulturnodediščinski turizem in vloga znamčenja dediščine

Oddaja povzetkov
Podaljšan rok za oddajo povzetkov prispevkov je 10. julij 2024. (Rok za oddajo prijav je 15. junij 2024). Predpisana vsebina prijave:
– izbrana tema (I., II., III.)
– naslov
– izvleček v angleškem jeziku (največ 250 besed)
– ime in priimek avtorja, organizacija
– kontaktni podatki
E-naslov za pošiljanje povzetkov: info@icomos.si

Jezik simpozija
Simpozij bo potekal v angleškem jeziku, z možnostjo prevajanja v slovenski jezik.

Postopki simpozija
Znanstveni odbor bo do 30. junija 2024 pregledal prijave in izbral povzetke za predstavitve, zatem bodo avtorji dobili navodila za predstavitev svojih prispevkov na simpoziju.

Povzetki prispevkov s konference bodo objavljeni v zborniku, pripravljenem v elektronski in tiskani obliki, celotne predstavljene prispevke pa bomo objavili v znanstveni monografski publikaciji ICOMOS Slovenija 5.

Ekskurzija
Ekskurzija bo organizirana 21. Septembra 2024. Obiskali bomo:
Podzemlje Pece z rudniškim vlakom
Center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Nordunga
Bivši zgornji samostan kartuzije Žiče, finalist nagrade Mies van der Rohe 2024

Kotizacija
Udeleženci iz držav EU in ostalega sveta: 140 EUR (člani ICOMOS: 100 EUR)
Hibridni dogodek (udeleženci iz držav EU in ostalega sveta): 100 EUR (člani ICOMOS: 80 EUR)
Udeleženci iz držav JV-Evrope, ki niso članice EU: 80 EUR (člani ICOMOS: 60 EUR)
Hibridni dogodek (udeleženci iz držav JV-Evrope, ki niso članice EU): 50 EUR (člani ICOMOS: 40 EUR)
Študenti: 30 EUR (hibridni dogodek: 20 EUR)

Kotizacija za ekskurzijo
70 EUR

Organizatorji simpozija
ICOMOS Slovenija
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Inštitut Univerze v Ljubljani za trajnostno dediščino

V sodelovanju s
Fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani

Dogodek sta finančno podprla
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije
Slovenska nacionalna komisija za UNESCO

Pomembni datumi

Prvi poziv za oddajo povzetkov: marec 2024
Drugi poziv za oddajo povzetkov: april 2024
Začetek registracije: 15. april 2024
Podaljšan rok za oddajo povzetkov prispevkov do 10. Julija 2024 (Rok za oddajo povzetkov: 15. junij 2024)
Obvestilo o sprejetih povzetkih: 30. junij 2024
Zaključek registracije: 15. september 2024
Objava končnega programa: 5. september 2024
Simpozij: 19.–21. september 2024
Informacije: www.icomos.si

Povezava do informacij o možnostih namestitve v Ljubljani:
https://www.visitljubljana.com/en/visitors/plan-your-visit/accommodation/

Registracija
Registracija je odprta do 15. septembra 2024 na povezavi

Podatki za plačilo kotizacije:
Ime in naslov prejemnika:
ICOMOS Slovenija, Poljanska 40, 1000 Ljubljana
Namen: Kotizacija za 5. simpozij
Banka: DELAVSKA HRANILNICA d.d., Miklošičeva 5, LJUBLJANA
IBAN: SI56 6100 0001 3380 721
SWIFT: HDELSI22
Referenčna številka: 00 202405

Letak simpozija pdf

(Skupno 348 obiskov, današnjih obiskov 24)