Spoštovani udeleženci simpozija!

Jutri v soboto je začetek simpozija premaknjen na 10.30 uro, predavanje dr. Sandre Fatorič odpade zaradi nepredvidenih težav, ostale prezentacijie potekajo po urniku. Povezavo odpremo ob 9.30

Hvala za razumevanje!

 

4. Mednarodni znanstveni simpozij ICOMOS Slovenija

Dediščina, ki kljubuje

Ljubljana, Slovenija/Zoom webinar 16.–18. september 2021

Povezava Simpozij ICOMOS Slovenija:
Topic: 4th Symposium of ICOMOS Slovenia: Resilient Heritage
Time: Sep 16, 2021 11:00 Europe/Ljubljana
Join Zoom Meeting
https://uni-lj-si.zoom.us/j/96567124931
Meeting ID: 965 6712 4931

Vsa uvodna predavanja bodo simultano prevajana. Za spremljanje prevajanja potrebujete nameščen program Zoom, saj se le tako lahko zagotovi nemoteno spremljanje.

Predstavitev

Intenziven razvoj in z njim prekomerno izkoriščanje naravnih virov ter nenadzorovani izpusti toplogrednih plinov so pripeljali do vseobsegajočih in vedno manj obvladljivih posledic podnebnih sprememb. Danes so te ena največjih groženj tudi za kulturno dediščino. Dejstvo je, da v Evropi posledic morda na prvi pogled ne občutimo tako drastično kot na najbolj prizadetih območjih, vendar so jasno prisotne in vse bolj intenzivne. Pandemična kriza zaradi covid-19 je še dodatno izpostavila resnost razmer. Nujnost zavezanosti k načelom sonaravnega in vzdržnega razvoja je zato sedaj pomembna bolj kot kadarkoli doslej, prav tako nujnost sprejetja ukrepov za blažitev posledic.

Pariški sporazum je leta 2015 jasno začrtal cilje in ukrepe, s katerimi bi do leta 2030 zmanjšali vplive prekomernega segrevanja ozračja, vendar se ti žal ne uresničujejo v zastavljenem obsegu. Iskanje poti za uspešno zoperstavljanje podnebnim spremembam je zato ena ključnih nalog celotne družbe. Kulturna dediščina s svojo trajnostno naravnanostjo lahko pri tem odigra pomembno vlogo.

Tradicionalne prakse poseganja v prostor in sožitje načina življenja ljudi z naravo so pomembni vzori in pristopi, ki morajo postati vodilo trajnostne prihodnosti. Ob tem je očitno, da je tudi kulturna dediščina izpostavljena posledicam vedno bolj pogostih in intenzivnih naravnih nesreč ter pospešenega kontinuiranega propadanja, ki ga povzročajo posledice podnebnih sprememb.

Na simpoziju bomo skušali zajeti čim širši razpon tem, ki naslavljajo problematiko in odpirajo poti za njeno reševanje. Še posebej se bomo dotaknili pomanjkljivega vključevanja strokovnjakov s področja kulturne dediščine v diskurz o reševanju podnebnih sprememb, da bi vzpodbudili pristope za celostno in interdisciplinarno reševanje problematike.

V prvem sklopu bom preverjali, kakšno je stanje in kako smo pripravljeni. Prispevki bodo predstavljali razmere na področjih prepoznavanja in evidentiranja ogroženosti posameznih dediščinskih enot in območij ter še posebej svetovne dediščine. Pomembne so predstavitve izkušenj pri organizaciji interdisciplinarnega sodelovanja.

V drugem sklopu vabimo k predstavitvi ključnih izzivov: kako se organizirati znotraj dediščinskega sektorja, kako povečati potresno odpornost in prilagodljivost kulturne dediščine podnebnim spremembam, kako ohranjati tradicionalne prakse in z njimi graditi trajnostno prihodnost, pomen digitalizacije, kakšni so ukrepi za povečanje odpornosti kulturne dediščine v luči podnebnih sprememb arheoloških območij, stavbne in naselbinske dediščine, kulturne krajine in nesnovne kulturne dediščine.

V tretjem sklopu z naslovom Kulturna dediščina kot zgled pa bodo predstavljene izkušnje in primeri, kjer se želimo osredotočiti na primere uspešne promocije trajnostnih vrednot kulturne dediščine in iščemo odgovore na vprašanja, kako so zasnovane uspešne izvedbe posegov za povečanje odpornosti kulturne dediščine, kako se območja kulturne dediščine spopadajo s pandemijo covid-19 in kje so priložnosti dediščinskega turizma kot promotorja trajnostne prihodnosti.

Vabljeni predavatelji
Priznani strokovnjaki bodo povabljeni k pripravi uvodnih predavanj tematskih sklopov.

Znanstveni odbor:
Dr. Sonja Ifko, Slovenija
Tatjana Adamič
Dr. Tanja Hohnec
Jernej Hudolin
Dr. Robert Peskar
Dr. Simon Petrovčič
Mag. Miha Tomšič
Dr. Roko Žarnič

Organizacijski odbor:
Anja Vintar
Damjana Pečnik
Marija Režek Kambič
Januš Jerončič

Sklopi:

I. Kakšno je stanje in kako smo pripravljeni
II. Ključni izzivi
III. Kulturna dediščina kot zgled: Izkušnje in primeri

Oddaja povzetkov
Rok za oddajo povzetkov s predpisano vsebino je 30. junij 2021:
– izbrana tema (I., II., III.)
– naslov
– izvleček v angleškem jeziku (največ 300 besed)
– ime in priimek avtorja, organizacija
– kontaktne informacije
E-mail za pošiljanje: info@icomos.si

Jezik simpozija
Simpozij bo potekal v slovenskem in angleškem jeziku, na voljo bo simultano prevajanje predavanj preko brezplačne spletne aplikacije.

Postopki simpozija
Znanstveni odbor bo pregledal in izbral povzetke za predstavitve, zatem bodo avtorji dobili natančna navodila o oddaji celotnega prispevka za predstavitev na simpoziju.

Povzetki s konference bodo objavljeni v publikaciji v elektronski obliki.
Prispevki, ki bodo predstavljeni na simpoziju, bodo objavljeni v »Znanstveni monografski publikaciji ICOMOS Slovenija 4«.

Izvedba 4. Mednarodnega simpozija ICOMOS Slovenija bo potekala preko aplikacije ZOOM in – če bodo to dovoljevale razmere – delno v živo v Ljubljani na Fakulteti za arhitekturo, Zoisova 12.
Obvestilo o možnosti kombiniranega izvajanja simpozija bo na voljo v začetku septembra 2021.

Registracija
Registracija bo potekala od 1. maja 2021 naprej na www.icomos.si.
Zadnji datum za registracijo je 1. september 2021.

Udeležba na simpoziju je brezplačna, vendar je registracija obvezna.

Organizatorja simpozija
ICOMOS Slovenija
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

V sodelovanju s
Fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani
Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije

(Častni pokrovitelj simpozija je Slovenska nacionalna komisija za UNESCO.)

Pomembni datumi:

Prvi poziv za oddajo povzetkov: marec 2021
Drugi poziv za oddajo povzetkov: april 2021
Začetek registracije: 1. maj 2021
Oddaja povzetkov: 30. junij 2021
Obvestilo o sprejetih povzetkih: 5. jujij 2021
Oddaja prispevkov: 25. avgust 2021
Zaključek registracije: 5. september 2021
Oddaja datotek za predstavitev: 5. september 2021
Končni program: 10. september 2021
Simpozij: 16. do 18. september 2021

Spremljanje simultanega prevajanja vseh uvodnih predavanj:
Spremljanje simultanega prevajanja uvodnih predavanj v slovenščino smo poenostavili tako, da ne bo potrebna namestitev aplikacije Converso. Prevode boste lahko spremljali preko aplikacije Zoom. Pomebna pa je namestite program Zoom na računalnik, saj se le tako lahko zagotovi nemoteno spremjanje. Povezava do brezplačne Zoom aplikacije: https://zoom.us/download

Kontakt in informacije: www.icomos.si in info@icomos.si

Letak (pdf)
Program (pdf)

Prijavnica (docx)
Prijavnica (pdf)

 

(Skupno 979 obiskov, današnjih obiskov 1)