Predstavitev

Ob Evropskem letu kulturne dediščine organizirata Združenje ICOMOS Slovenija in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo in ob podpori Ministrstva za kulturo RS ter Zavoda za kulturo Bled 3. Mednarodni znanstveni simpozij Kulturna dediščina in pravni vidiki, ki bo posvečen upravljanju območij kulturne dediščine. Simpozij bo potekal med 20. in 22. septembrom 2018 na Bledu.

Vsebinsko bomo obravnavali tri osnovne teme: pravni in administrativni temelji upravljanja območij kulturne dediščine, pristopi in politike – primeri dobrih praks in izzivi ter kulturni turizem in upravljanje območij kulturne dediščine. V okviru teh tem se bomo posvetili različnim problemom, še posebej izzivom upravljanja lokacij svetovne dediščine pod okriljem organizacije UNESCO.

Kot je napisal že Donald Insall: »Dobro načrtovanje je le dobro upravljanje«, je ključnega pomena za uspešno varovanje in aktivno življenje območij kulturne dediščine premišljeno in interdisciplinarno snovanje razvojnih aktivnosti, ki upoštevajo značilnosti dediščine ter uravnoteženo razvijajo njene potenciale, tudi ekonomske, turistične priložnosti, ki jih tovrstna območja imajo. Na simpoziju bo zato širši strokovni javnosti in vsem, ki jih upravljanje dediščine zanima in zadeva, omogočen vpogled v raznolik nabor pristopov, metod dela ter različnih oblik upravljanja, ki jih bodo predstavili uveljavljeni tuji in domači predavatelji.

Simpozij se navezuje na več tem, ki jih izpostavlja Evropsko leto kulturne dediščine 2018, to so: Skupna dediščina: kulturna dediščina pripada nam vse, Dediščina za vse: spodbujanje družbenih inovacij ter sodelovanja ljudi in skupnosti in Turizem in dediščina: odgovorni in trajnostni turizem s kulturno dediščino.

Povabljeni govorniki
Za uvodna predavanja bodo povabljeni priznani strokovnjaki.

Znanstveni odbor
Dr. Sonja Ifko, Slovenia, predsednica
Helen Kendrick, ZK
Jernej Hudolin, Slovenija
Dr. Robert Peskar, Slovenija
Dr. Jelka Pirkovič, Slovenija
Dr. Katharina Zanier, Slovenija
Mag. Gojko Zupan, Slovenija

Organizacijski odbor
Mag. Marko Stokin, predsednik
Marija Režek Kambič, Biserka Ribnikar-Vasle,
Mag. Borut Šantej, Irena Potočnik, Januš Jerončič,
Tajda Senica, Nejc Dolinar, Anja Vintar

Teme simpozija
A. Pravni in administrativni temelji upravljanja območij kulturne dediščine
B. Pristopi in politike – primeri dobrih praks in izzivi
C. Kulturni turizem in upravljanje območij kulturne dediščine

Oddaja povzetkov prispevkov
Rok za oddajo prijave s predpisano vsebino je 30. maj 2018:
– izbrana tema (A, B ali C)
– naslov
– izvleček v angleškem jeziku (največ 300 besed)
– ime in priimek avtorja, organizacija
– kontaktne informacije
E-mail za pošiljanje: info@icomos.si

Znanstveni odbor bo pregledal in izbral povzetke za ustne prezentacije ali plakate, zatem bodo avtorji dobili natančna navodila o oddaji celotnega članka.

Postopki simpozija
Povzetki s konference bodo objavljeni v tiskani in elektronski obliki.
Znanstveni odbor bo povabil avtorje izbranih člankov k objavi v “Monografski publikaciji ICOMOS Slovenija 3”.

Predstavitev
Delovni jezik: uradna jezika (za ustne in pisne prispevke) sta slovenski in angleški jezik.

Prizorišče
Festivalna dvorana Bled, Cesta svobode 11, Bled.

Namestitev
Hoteli, najbliže prizorišču simpozija so: Astoria, Krim, Jelovica and Park.
Priporočamo, da si namestitev pravočasno rezervirate.

Registracija
Registrirate se lahko od 1. maja 2018 naprej na www.icomos.si.

Cena kotizacije do 15. julija 2018

€ 100
€ 50 for participants from SE Europe non-EU member states
€ 55 for members of ICOMOS Slovenia
€ 25 for students
od 16. julija je € 130
od 16. julija je € 65
od 16. julija je € 70
od 16. julija je € 35

Kotizacija krije stroške materialov simpozija, prigrizke med odmori, pogostitev ob slavnostnem sprejemu in skupno večerjo 21. septembra 2018.

Organizatorja simpozija
ICOMOS Slovenija
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

Častni pokrovitelj simpozija je Slovenska nacionalna komisija za UNESCO.

V sodelovanju z
Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije
Fakulteto za arhitekturo,Univerze v Ljubljani
Zavodom za kulturo Bled

Pomembni datumi:
Prvi poziv za oddajo povzetkov: marec 2018
Drugi poziv za oddajo povzetkov: april 2018
Oddaja povzetkov prispevkov: 30. maj 2018
Obvestilo o sprejetih povzetkih: 30. junij 2018
Rok za plačilo kotizacije: 20. avgust 2018
Končni program: 1. september 2018
Simpozij Bled: 20. do 22. september 2018

Kontakt in informacije:
info@icomos.si
www.icomos.si

Letak (pdf)

Prijavnica (doc)

 

 

(Skupno 325 obiskov, današnjih obiskov 1)