BLED, FESTIVALNA DVORANA, Cesta svobode 11.

PRELIMINARNI PROGRAM

3. mednarodni simpozij: Kulturna dediščina in pravni vidiki – Upravljanje območij kulturne dediščine

OBJAVLJEN KONČNI PROGRAM!

1. DAN Četrtek 20.09.2018
16.00 – 17.30 Prihodi in registracija
17.30 Otvoritev simpozija, pozdravni nagovori
ICOMOS Slovenija
častni pokrovitelj Urad UNESCO Slovenija,
MK, ZVKDS
18.00 Predstavitev novih knjig ICOMOS Slovenija
18.15 Predstavitev mednarodnih projektov ZVKDS z znakom EYCH 2018
19.00 Sprejem, stoječa pogostitev
19.00 Ogled razstave mednarodnih projektov ZVKDS, Sprejemna dvorana
2. DAN. Petek 21.09.2018
8.00 – 9.00 registracija
9.00 Uvodna predstavitev delo – simpozij

Vsa predavanja v angleščini bodo simultano prevajana v slovenski jezik!

 

A: Legal and administrative bases of management of the cultural heritage sites
Pravni in administrativni temelji upravljanja območij kulturne dediščine

9.00 Jelka Pirkovič, Slovenija
Pravni in upravni okvir upravljanja kulturne dediščine
Legal and Administrative Framework of Cultural Heritage Management
9.30 Hülya Berkmen, Turčija
Neholistični varstveni pristopi na območju svetovne dediščine »Zgodovinska območja Istanbula«
Non-Holistic Conservation Approaches in “Historic Areas of Istanbul” World Heritage Site
9.45 Ljubo Lah, Slovenija
Modeli upravljanja kulturne krajine Krasa
Management Models of the Kras Cultural Landscape
10.00 Peter Strasser, Austrija
Ocena vpliva na dediščino – univerzalni instrument za ohranjanje spomenikov svetovne dediščine?
Heritage Impact Assessment – a Universal Instrument to Preserve World Heritage Properties?
10.15 razprava
10.30 -11.00 Odmor za kavo

B: Approaches and policies – good practices and challenges
Pristopi in politike – primeri dobrih praks in izzivi

11.00 Lluis Bosch, Španija
Pristopi in politike pri upravljanju Barcelone kot secesijske kulturne dediščine: Ali naše mesto umira zaradi prevelikega uspeha?
Approaches and Policies in the Management of Barcelona as an Art Nouveau Cultural Heritage Site: Is Our City Dying from Too Much Success?
11.30 Matjaž Završnik, Slovenija
Upravljanje kulturnega spomenika Blejski grad
Management of the Bled Castle Cultural Monument
11.45 Neva Makuc, Slovenija
Kulturna dediščina in njena revitalizacija: transnacionalni projekt RESTAURA
Cultural heritage and its revitalisation: Transnational Project RESTAURA
12.00 Rafaela Simonato Citron, Brazilija
Josiane Patricia Talamini, Brazilija
Ogrožena dediščina v Braziliji – česa se lahko naučimo iz obnove območja Royal Arsenal v vzhodnem Londonu?
Heritage at Risk in Brazil: What Lessons can We Learn from the Regeneration of Royal Arsenal, East London?
12.15 Špela Spanžel, Slovenija
Upravljanje kulturne svetovne dediščine v Sloveniji: skupni imenovalci, vsakodnevni izzivi, pridobljene izkušnje in izmenjava priložnosti
Managing Cultural World Heritage in Slovenia: Common Denominators, Daily Challenges, Lessons Learnt and Opportunities to be Shared
12.30 Vlasta Vodeb, Slovenija
Inovativno upravljanje območij stavbne dediščine z uporabo GIS in HBIM
Innovative Management of Historic Building Areas Using GIS and HBIM
12.45 Nataša Kolenc, Slovenija
Grad Rihemberk: revitalizacija kulturnega spomenika skozi izkušnje projekta RESTAURA – revitalizacija zgodovinskih stavb s pomočjo shem javno-zasebnega partnerstva
Rihemberk Castle: Revitalization of a Cultural Monument through RESTAURA Project Experience – Revitalising Historical Buildings through Public-Private Partnership Schemes
13.00 – 15.00 kosilo (v lastni režiji udeležencev)
15.00 Tomaž Golob, Slovenija
Participativno upravljanje območij kulturne dediščine
Participatory Management of Cultural Heritage Sites
15.15 razprava

C: Cultural Tourism and Management of Cultural Heritage
Kulturni turizem in upravljanje območij kulturne dediščine

15.30 Helen Kendrick, Velika Britanija
Ekologije kraja; obnova, ki v ospredje postavlja dediščino, in kulturni turizem v Glasgowu
Ecologies of Place; Heritage-led Regeneration and Cultural Tourism in Glasgow
16.00 -16.30 odmor za kavo
16.30 Aida Idrizbegović Zgonić, BiH
Jasenka Čakarić, BiH
Vpliv kulturnega turizma na funkcionalno in vizualno integriteto zgodovinskih mest – primer mesta Mostar
Impact of Cultural Tourism on Functional and Visual Integrity of Historic Cities – Case Study of Mostar
16.45 Aleksandra Djukić, Srbija
Branislav Antonić, Srbija
Jelena Marić, Srbija
Stefan Hadži Arsenović, Srbija
Od kulturne dediščine do kulturnega turizma: preoblikovanje Smedereva kot območja dediščine s trdnjavo Smederevo v novo turistično destinacijo ob Donavi v Srbiji
From Cultural Heritage to Cultural Tourism: Reshaping Smederevo from the Site of Smederevo Fortress to a New Tourist Destination on the Serbian Danube
17.00 Katharina Zanier, Slovenija
Projekt CLAUSTRA+: priložnosti in izzivi
The CLAUSTRA+ Project: Opportunities and Challenges
17.15 Antonio Trennado, Španija
Demetrio Fuentes Ferrera, Španija
Nočne poti v Almadénu, izziv za spodbujanje svetovne dediščine
The Night Routes of Almaden, a Challenge to Promote World Heritage
17.30 Marko Nikolić, Srbija
Vloga dediščine pri razvoju kulturnega turizma na primeru trdnjave Smederevo
The Role of Heritage in the Development of Cultural Tourism in the Case Study of the Smederevo Fortress
17.45 Tatjana Dizdarevič,Slovenija
Upravljanje kulturne dediščine v Idriji, vpisane na Seznam svetovne dediščine UNESCO
Management of Cultural Heritage in Idrija, Inscribed on UNESCO World Heritage List
18.00 razprava
19.00 večerja na Blejskem gradu, Viteška dvorana

 

3. DAN Sobota 22.09.2018
9.00 Povzetki simpozija, razprava in zaključki
10.30 Zaključek dela

 

Dodatni program – brezplačna udeležba razen obisk otoka

11.00 Otvoritvena slovestnost DEKD IN TKD 2018
Ogledi po izbiri:
12.30 Zgodovinsko-dokumentarni film Čas Bleda in Brixna 1004–1858
Festivalna dvorana Bled, trajanje 50 min
12.30 Zgodovinsko-dokumentarni film: Arnold Rikli. Voda, zrak, sonce
Festivalna dvorana Bled, trajanje 58 min
13.00 Blejski grad: Javno vodenje po Blejskem gradu z dr. Niko Leben
Blejski grad, trajanje 60 min
13.00 – 16.00 Ogled spominske sobe Bohinjske železnice
Železniška postaja Bled Jezero
13.30 Vokalna skupina LIP Bled in Folklornega društva Bled
Blejska promenada
15.00 – 17.00 Ogled Blejskega otoka, prijava in doplačilo ob registraciji

 

(Skupno 91 obiskov, današnjih obiskov 1)