Spoštovani,
v Evropskem letu kulturne dediščine 2018 bo Združenje ICOMOS Slovenije organiziralo naslednje dogodke:

1. Posvet: INOVATIVNI KULTURNI TURIZEM – Perspektive in izzivi revitalizacije industrijske dediščine

Interdisciplinarni posvet namenjen lokalnim skupnostim, gospodarstvu in vsem, ki se soočajo z izzivi revitalizacije območij industrijske dediščine. Posvet je nadaljevanje prizadevanj strokovnjakov, ki delujejo na področju varovanja industrijske dediščine za bolj učinkovito vključevanje industrijske dediščine v razvoj, še posebej v razvoj kulturnega turizma, ki postaja pomembna ekonomsko-razvojna priložnost in hkrati možnost za ohranjanje industrijske dediščine.

Posvet je pripravljen skupaj z Slovenskim odborom TICCIH (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage), Sekcijo za tehniško dediščino pri Skupnosti muzejev Slovenije, Fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani in Skupnostjo občin Slovenije.

Na posvetu bodo sodelovali strokovnjaki, ki delujejo v praksi, predstavniki vlade, lokalnih skupnosti, podjetij in civilnih združenj, da bi skupaj bolj učinkovito razvojno usmerjali in varovali dediščino industrializacije v Slovenji. Posvet se neposredno navezuje na več osrednjih tem ELKD: Skupna dediščina: kulturna dediščina pripada nam vsem, Dediščina v prehodu: novi načini rabe industrijskih, verskih in vojaških območij ter krajin, Turizem in dediščina: odgovorni in trajnostni turizem s kulturno dediščino.

Datum: 27. marec 2018 ob 10.00
Kraj: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Zoisova cesta 12
Info in prijava: www.icomos.si

2. Razstava in delavnica ob 18. aprilu – Mednarodnem dnevu spomenikov in spomeniških območij

18. april – Mednarodni dan spomenikov in spomeniških območij obeležujemo vsako leto od leta 1986 naprej pod pokroviteljstvom mednarodnih organizacij UNESCO in ICOMOS. Letošnja tema je Heritage for Generations /Dediščina za generacije. Tematsko vodilo izhaja iz misli N. Mandele: »The youth of today are the leaders of tomorrow«. Zato bomo k sodelovanju povabili študente različnih fakultet, ki se ukvarjajo z dediščino, da bodo na popoldanski delavnici predstavili svoje poglede na varovanje dediščine in njeno vključevanje v prihodnji razvoj.

Mednarodni dan spomenikov v Evropskem letu kulturne dediščine bomo obeležili še z razstavo z naslovom Dediščina nas povezuje in oblikuje, ki jo bodo pripravili študentje Fakultete za arhitekturo skupaj s strokovnjaki Združenja ICOMOS Slovenija. Razstava se navezuje na temo ELKD Mladi za dediščino: mladi oživljajo kulturno dediščino.

Datum: 18. april 2018 ob 16h
Kraj: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Zoisova cesta 12
Info: www.icomos.si

3. 3. Mednarodni simpozij o kulturni dediščini in pravnih izzivih : Upravljanje območij kulturne dediščine

Tretji mednarodni znanstveni simpozij o kulturni dediščini in pravnih izzivih bo posvečen upravljanju območij kulturne dediščine. Vsebinsko se bomo v okviru osnovnih treh tem: Pravne in administrativni temelji upravljanja območij kulturne dediščine, Pristopi in politike – primeri dobrih praks in izzivi ter Kulturni turizem in upravljanje območij kulturne dediščine, posvetili različnim problemom, še posebej izzivom upravljanja lokacij svetovne dediščine pod okriljem organizacije UNESCO.

Na simpoziju bo širši strokovni javnosti in vsem, ki jih upravljanje dediščine zanima, omogočen vpogled v raznolik nabor pristopov, metod dela ter različnih oblik upravljanja, ki jih bodo predstavili uveljavljeni tuji in domači predavatelji.

Simpozij pripravljamo skupaj z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani in ostalimi partnerji.
Navezuje pa se na več tem ELKD: Dediščina za vse: spodbujanje družbenih inovacij ter sodelovanja ljudi in skupnosti, Turizem in dediščina: odgovorni in trajnostni turizem s kulturno dediščino.

Datum: 20. – 22. september 2018
Kraj: Bled
Info in prijava: www.icomos.si

Prosili bi vas, da dogodke predstavite na internetnem portalu ELKD in sproti objavite tudi natančnejše podatke o posameznih prireditvah, ki vam jih bomo posredovali.
Glede na povezanost vaših aktivnostmi s temam ELKD, bi vas prosili, da dogodke uvrstite med Osrednje dogodke in objavite med sodelujočimi institucijami tudi logotip Združenja ICOMOS, ki ga prilagamo v priponki.

Lep pozdrav,

Dr. Sonja Ifko
predsednica ICOMOS Slovenija

(Skupno 128 obiskov, današnjih obiskov 1)