V slovenščino smo prevedli Evropska načela kakovosti za posege, ki jih financira EU in lahko vplivajo na kulturno dediščino.

Priročnik je delo strokovne skupine ICOMOS Evropa, nastal pa je na poziv Evropske skupnosti, oziroma kot naročilo Evropske komisije naši organizaciji, da pripravi strokovne smernice za usmerjanje posegov, ki imajo kakršen koli vpliv na kulturno dediščino, predvsem nepremično.

V priročniku predstavljena načela kvalitete bodo tudi izhodišče za vrednotenje projektov, ki se bodo v prihodnje financirali iz evropskih sredstev. V preteklosti je bil namreč žal veliko projektov neustrezno zasnovanih in izvedenih brez upoštevanja mednarodnih strokovnih standardov, ki veljajo na področju konservatorstva in varstva dediščine.

V dokumentu so torej povzeta ključna izhodišče, ki jih je potrebno dosegati za kvalitetne posege na področju varovanja dediščine in njenega aktivnega vključevanja v razvoj, kjer pa je v prvi vrsti potrebno upoštevati vrednote dediščine.

S povzetkom ključnih konceptov, mednarodnih listini, evropskih in mednarodnih konvencij in standardov priročnik usmerja pristope za vse projekte z vplivi na (nepremično) kulturno dediščino. Izpostavljeni so ukrepi varstva, ki omogočajo okoljske, kulturne, družbene in gospodarske koristi, ki izhajajo iz dediščine, vendar na način, da to ne vpliva negativno na dediščino samo.

Priročnik je pomemben ne le kot vodilo za prijave projektov na mednarodne razpise, ki imajo vpliv na kulturno dediščino, ampak tudi kot usmerjevalec zasnov vseh projektov z vplivi na dediščino v evropskem in seveda tudi v slovenskem prostoru.

ICOMOS Slovenija si bo prizadeval za uveljavitev načel pri vseh projektih, ki imajo vpliv na dediščino v slovenskem prostoru in poziva vse k sledenjem evropskim načelom kakovosti pri snovanju vseh projektov z vplivi na kulturno dediščino v našem prostoru.

Na povezavi lahko dostopate do spletne verzije dokumenta: EU načela kakovosti

Tiskani izvod pa lahko dobite pri generalni sekretarki ICOMOS Slovenija, zanj pišite na info@icomos.si

(Skupno 197 obiskov, današnjih obiskov 1)