4. Mednarodni znanstveni simpozij ICOMOS Slovenija

4. Mednarodni znanstveni simpozij ICOMOS Slovenija Dediščina, ki kljubuje Ljubljana, Slovenija/Zoom webinar 16.–18. september 2021 Predstavitev Intenziven razvoj in z njim prekomerno izkoriščanje naravnih virov ter nenadzorovani izpusti toplogrednih plinov so...