Mednarodni dan spomenikov praznujemo že od leta 1982 naprej, ko ga je razglasilo Mednarodno združenje za spomenike in spomeniška območja ICOMOS in leto kasneje potrdila tudi Generalna skupščina organizacije UNESCO. Vsako leto pripravimo osrednjo temo, ki na globalni ravni poveže aktivnosti nacionalnih odborov, članov in naših partnerjev.

Ob priznavanju svetovnih pozivov k večji vključenosti in prepoznavanju raznolikosti nas mednarodni dan spomenikov in spomeniških območij 2021 vse vabi k razmisleku, ponovni interpretaciji in ponovni preučitvi obstoječih zgodb.

V Združenju ICOMOS želimo, da se tudi letos, že drugo leto v primežu pandemije COVID-19, srečamo na varen način in vas tudi tokrat preko spleta vabimo, da z nami delite svoje izkušnje in misli.

Tema praznovanja 2021

Kompleksne preteklosti: raznolike prihodnosti

Ohranjanje kulturne dediščine zahteva kritično preučevanje preteklosti, kolikor njena praksa zahteva zagotavljanje prihodnosti. V zadnjih letih so se začele razprave o opuščanju in brisanju nekaterih pripovedi ter privilegiju nekaterih zgodb pred drugimi. Obravnavanje spornih zgodovin zato vključuje zapletene pogovore, izogibanje pristranskim pogledom in interpretacijam preteklosti.

Konvencija o svetovni dediščini (1972) pravi: “poslabšanje ali izginotje katerega koli predmeta kulturne ali naravne dediščine pomeni škodljivo osiromašenje dediščine vseh narodov sveta” – vendar neravnovesja pri prepoznavanju, razlagi in končno ohranjanju različnih kulturne manifestacije obstajajo še naprej.

ICOMOS se želi vključiti v promocijo novih diskurzov, različnih in niansiranih pristopov k obstoječim zgodovinskim pripovedim, da bi podprl vključujoča in raznolika stališča.

Več: ICOMOS International

Odkrivanje in ustvarjanje bolj vključujočih pripovedi lahko obsega širok spekter ohranjevalnih vprašanj, od strmoglavljenih spomenikov zatiranja v skupnih civilnih prostorih do obdelave najdišč in avtohtonih/domorodnih področij po kulturnih krajinah. Danes je veliko spomenikov in najdišč s svojo večplastno zgodovino in pomenom, ki zahtevajo raznolike, večplastne in vključujoče pristope.

Večplastnost dediščine in dediščinskih skupnosti

Uspešno ohranjanje premične in nepremične kulturne dediščine je rezultat številnih raziskav, raznolikih znanj, osebnih izkušenj ter sodelovanj, saj pot do pravih odgovorov ni vedno ena ali enostavna. Sodelovanje je nujno, pri ohranjanju večplastne dediščine namreč nismo izolirani ampak vedno v stiku in odnosu z drugimi, s skupnostjo in/ali (dediščinskimi) skupnostmi. Letos bomo, z mislijo na Faro konvencijo, listine iz Burre in Firenc ter drugih, v družbi etnologov, arhitektov, konservatorjev in dediščinskih skupnosti iskali skupne točke in izkušnje sodelovanja.

V Sloveniji smo se letos osredotočili na vlogo skupnosti in dediščinskih skupnosti, z ozirom na nepremično kulturno dediščino in njeno prenovo. Večplastnost dediščine in dediščinskih skupnosti bomo raziskovali sprva s kratkim orisom vloge skupnosti v ohranjanju nepremične dediščine, predvsem najsodobnejše poglede in strokovne podlage politik s tega področja in se nato pogovorili tudi o pojmih »skupnost« in »dediščinska skupnost«. Ob kratki predstavitvi sogovornic/ka, bo več časa namenjenega živahnemu pogovoru tako med sodelujočimi kot s publiko.

Vabljeni na dogodek, s katerim želimo strokovno, predvsem pa širšo javnost seznaniti s pomembno perspektivno na ohranjanje kulturne dediščine – to je vloga skupnosti.

Sodelujoči:
Nataša Kolenc, arhitektka konservatorka vodja projektov revitalizacije gradu Rihemberk na Mestni občini Nova Gorica
dr. Jasna Fakin Bajec, etnologinja in kulturna antropologinja, prof. zgodovine, Inštitut za kulturne in spominske študije, ZRC SAZU
Saša Roškar, etnologinja konservatorka, ZVKDS OE Kranj
Danilo Antoni, arhitekt in urbanist, predsednik Partnerstva za ohranitev in popularizacijo kraške suhozidne gradnje

Moderatorki:
doc. dr. Neža Čebron Lipovec, Oddelek za arheologijo in dediščino, Inštitut za arheologijo in dediščino, FHŠ UP
Anja Vintar, Služba za razvoj ZVKDS, Narodni muzej Slovenije

Dogodek, ki bo potekal v živo, bo predvajan na profilu Facebook in YouTube ICOMOS Slovenija.

Facebook: https://www.facebook.com/events/158085782881246
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCJ28NjNgpLclkV9e_9MuNjQ/videos

Na socialnih omrežjih tudi zbiramo zgodbe, fotografije, video in zvočne zapise o spregledani dediščini. 18. maja – na Mednarodni dan muzejev bomo objavili poročilo o rezultatih naše akcije, za katero upamo, da bo pripomogla k boljšemu razumevanju in prepoznavnosti #spregledanadediscina!

Instagram: @icomosslovenija

Uporabljajte:
#vecplastnadediscina #dediscinskeskupnosti #spregledanadediscina #spregledana #dediscina #18April #ICOMOS #ComplexPast #DiverseFutures #IDMS2021 #IcomosIDMS2021

(Skupno 221 obiskov, današnjih obiskov 1)